Otwarto morskie przejście graniczne Nowy Świat na Mierzei Wiślanej

Nowe morskie przejście graniczne Nowy Świat uruchomiono 1 maja w obrębie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Jest ono czynne całodobowo, obsługuje ruch osobowy i towarowy, odprawy prowadzą tu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej.

W otwarciu przejścia uczestniczyli Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzej Prokopski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski. Obecna była także poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga, przedstawiciele współpracujących służb, instytucji,  Wojska Polskiego, władz lokalnych i samorządowych.

– Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną to jedna z tych strategicznych inwestycji, która  wzmocniła pozycję Polski pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym jako w pełni suwerennego państwa. Po raz pierwszy w powojennej historii naszego kraju nie trzeba pytać wschodniego sąsiada o zgodę na wpłynięcie na Zalew Wiślany. Inwestycja umożliwia swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich do pobliskich portów i pozwala nie tylko na rozwój regionu, ale i wzrost gospodarczy całego kraju. Obecnie na Zalewie Wiślanym funkcjonują dwa przejścia graniczne – w Elblągu i Fromborku. Dziś z dumą otwieramy morskie przejście graniczne Nowy Świat! Będą w nim odprawiane jednostki pływające po nowej drodze wodnej dla żeglugi pomiędzy Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim. To, obok m.in. rozwoju portów w Gdyni, Gdańsku, realizacji portowych projektów infrastrukturalnych czy kolejowych, symbol sukcesu morskiej i handlowej polityki rządu premiera Mateusza Morawieckiego – podkreślił wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

– Morskie przejście graniczne Nowy Świat pozwala w pełni otworzyć drogę dla żeglugi międzynarodowej pomiędzy Zalewem Wiślanym a Morzem Bałtyckim, bez konieczności zawijania do portów w Elblągu i Fromborku w celu dokonywania tam odpraw granicznych. Zwiększa też poziom ochrony morskiej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i uszczelnia system monitorowania ruchu statków, a my, jako Morski Oddział Straży Granicznej, jesteśmy w pełni gotowi do zapewnienia prowadzenia tu odpraw granicznych – zaznaczył Komendant MOSG kontradm. SG Andrzej Prokopski.

– Uruchomione zostało kolejne udogodnienie, które umożliwia przekraczanie granicy w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie było to możliwe. Nigdy wcześniej w tym miejscu nie była również możliwa swobodna żegluga. Obecność Straży Granicznej w Porcie Nowy Świat podkreśla strategiczne i logistyczne znaczenie tej nowej przeprawy morskiej. Cieszę się bardzo, że Urząd Morski w Gdyni, który wybudował ten obiekt, administruje kanałem żeglugowym i całym Portem, będzie miał wsparcie funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji. W tym miejscu wspólnie będziemy dbali o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa morskiego, sprawność, a także skuteczność śluzowań wszystkich jednostek, chcących przepłynąć z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany lub odwrotnie na zasadach obowiązujących w Rzeczypospolitej –  powiedział dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Podstawą utworzenia przejścia granicznego Nowy Świat jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia. Od teraz funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej obsługują 19 morskich i 2 lotnicze przejścia graniczne.

Przez morskie przejście graniczne Nowy Świat dopuszczony jest ruch osobowy i towarowy. Odprawy graniczne będą prowadzić tu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej. Kontrole jednostek pływających odbywać się będą w specjalnie wydzielonych i oznakowanych strefach przy nabrzeżu, w tzw. punktach kontrolnych, usytuowanych przed wejściem do kanału żeglugowego, zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i od strony Zalewu Wiślanego. Odprawa będzie prowadzona w oparciu o mobilne terminale do odprawy granicznej. Do dyspozycji funkcjonariuszy są także pomieszczenia biurowe w budynku Kapitanatu Portu Nowy Świat, gdzie możliwe jest prowadzenie czynności na tzw. I i II linii kontroli granicznej. Liczba funkcjonariuszy zmiany kontrolerskiej będzie adekwatna do natężenia ruchu granicznego, tak aby zapewnić sprawne i terminowane realizowanie zadań.

W rejonie przejścia granicznego istnieje dodatkowo możliwość korzystania z miejsca postojowego dla jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzięki temu  zdecydowanie skraca się czas podjęcia ewentualnej interwencji wobec statków w rejonie granicy państwowej na Zatoce Gdańskiej.

fot. Ewelina Biały

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *