Na karnawał do Czech

Pierwsze wzmianki o zabawach zapustowych w Czechach pochodzą już ze średniowiecza, ale sam zwyczaj ma źródło…