Gliwice: Wyjątkowe „eko-kosiarki” wróciły do pracy

Stado owiec kameruńskich powróciło na zrekultywowane tereny składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach. Około 70…